skip navigation

Player Stats

Scoring

 #  Name  Team  GP  PPG  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  PTS  High
33 Inarah Nesbitt 2027 H 30 2.6 29 135 .215 15 43 .349 77 9
2 Mariah Miller 2027 H 30 6.9 86 463 .186 21 52 .404 207 14
25 Ma'Lon McCoy 2027 H 30 3.0 34 159 .214 21 60 .350 91 10
11 Natalie Fitch 2027 H 30 1.3 17 64 .266 4 6 .667 38 10
36 Kira Parker 2027 H 26 2.3 23 109 .211 9 32 .281 61 8
23 Savannah Tepoorten 2027 H 25 6.3 71 213 .333 13 38 .342 158 17
14 Ava Smith 2027 H 25 6.0 61 252 .242 21 97 .216 150 15
44 Sammi Moore 2027 H 23 1.0 11 38 .289 0 2 .000 22 4
30 LaCarlynn Jett 2027 H 20 6.2 49 194 .253 14 46 .304 125 13
1 Talaya Rheineck 2027 H 18 1.1 8 27 .296 1 5 .200 19 6
12 Inara El-Amin 2027 H 16 3.6 23 130 .177 8 22 .364 57 10
5 Jaliyah Diggs 2027 H 5 0.4 1 13 .077 0 1 .000 2 2
22 Samira Taylor 2027 H 5 0.4 1 6 .167 0 0 .000 2 2